DAIMON

Etter andre verdenskrig lastet de allierte utrangerte fartøy med kjemiske stridsmidler og ammunisjon og senket disse til havs. Prosjektet har som formål å øke kunnskapen og evaluere risikoen forbundet med kjemisk og konvensjonell ammunisjon dumpet til havs.

Som en del av prosjektet skal Forsvarets Forskningsinstitutt  og Kystverket i partnerskap med aktører fra Østersjøregionen heve et av i alt 35 kartlagte skipsvrak utenfor Sørlandskysten, for blant annet å vurdere faren forbundet med ammunisjon og andre stridsmidler i havet.

Norsk prosjekteier

Forsvarets Forskningsinstitutt

Kontakt

  • Stig Rune Sellevåg

    Forsvarets Forskningsinstitutt

    97 57 58 33

    Send e-post

Prosjektperiode

01.03.2016 - 28.02.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 145 477,50 EUR

Total: 4 740 783 €

Andre partnere

Polish Naval Academy (PL) Military University of Technology (PL) Maritime Institute Gdańsk (PL) Lithuanian Environmental Protection Agency (LT) Alfred Wegener Institute Helmhotz Centre for Polar and Marine Research (DE) Johann Heinrich von Thünen Institut, Federal Research Institut für Rural Areas, Forestry and Fisheries (DE) Technical University of Clausthal (DE) University of Helsinki (FI) Chalmers University of Technology (SE) Stichting International Dialogue on Dumped Munitions (NL)