Cross-media design for reiselivsnæringen

Cross Media-prosjektet er et samarbeid mellom Torgar Næringshage, Akademi Norr, Universitetet i Umeå og Midgard Media Lab, NTNU. Hensikten med prosjektet har vært å se på mulighetene for å ta i bruk moderne medieteknologi og publisering på tvers av informasjonsplattformer for å styrke reiselivet i regionen.

På norsk side har prosjektet fått støtte fra Nordland Fylkeskommune og EUs Interreg-program.

Første fase i prosjektet er sluttført, og man vurderer nå hvordan resultatene kan brukes som grunnlag for ett eller flere mer praktisk orienterte prosjekter.

Norsk prosjekteier

Torgar Næringshage AS

Prosjektperiode

01.08.2008 - 31.07.2009

Andre partnere

Torgar Næringshage AS, Midgard Medialab, NTNU, Partnerskap Inland, Akademi Norr