CriseIT – Preparing for Future Crisis Management

Endringer i trusselbildet og klimaendringer stiller skjerpede krav til samfunnets krisehåndtering. Indre Skandinavia har felles utfordringer i å håndtere naturkatastrofer og andre kriser. Prosjektet skal utvikle metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensene. Resultatet blir forskningsbaserte, funksjonelle IKT-verktøy som gjør det mulig å øve oftere, bedre og billigere. Dette skal brukes i utdanning av fremtidens beredskapsansvarlige. Prosjektet danner nettverk og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og regioner gjennom samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige.

Prosjektets grunnleggende idé er å utvikle verktøy, metoder og utdanningsmateriell som støtter virtuelle katastrofeøvelser; via PC, nettbrett eller smarttelefon. Denne øvingsformen skal komplettere de tradisjonelle katastrofeøvelsene i regionen.

Fordeler med virtuelle øvelser:

 • Øvelsene er ikke stedbundne og kan utføres fra ordinær arbeidsplass. Slik sparer man tid og penger til reiser, og gir muligheten til å inkludere flere.
 • Treningen kan i visse tilfeller gjennomføres asynkront, når det passer for den enkelte deltakeren.
 • Øvelsene kan deles opp i mindre moduler.
 • Utstrakt bruk av interaktive metoder og informasjonsunderlag (kart, filmer, lydfiler, bider, animasjoner) gir mer engasjerende øvelser.
 • Bedre muligheter til å evaluere og distribuere kunnskapen.
 • Enklere gjenbruk og deling av moduler og informasjonsgrunnlag.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

 • Bjørn Tallak Bakken

  Høgskolen i Hedmark

  +47 62 43 04 76

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 000 000 Kjell

Total: 1 659 885 €

Prosjektnettside

http://www.criseit.org/

Andre partnere

Crisis Training AS

Redpil-Linpro

Hamar kommune

Våler kommune

Arvika kommun

Fillipstad kommun

Länsstyrelsen i Värmland

Fylkesmannen i Hedmark

Sivilforsvaret

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen

Civilförsvarsförbundet

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)