Connected North

Gjennom dette forprosjektet skal partnerne utvikle nye løsninger for sanntidskommunikasjon for å legge til rette for smart, digital turisme i kultursektoren. Ved hjelp av den nyeste virtuelle teknologien skal Connected North gjøre det enklere for kulturaktører i isolerte samfunn å dele sin arv digitalt. Slik bidrar prosjektet til å overvinne felles utfordringer med store avstander og isolasjon, samtidig som løsningene tilbyr et karbonfritt alternativ for mennesker som i sanntid vil utforske et sted langt borte fra hjemmet.

Norsk prosjekteier

Museum Nord

Prosjektperiode

15.07.2015 - 15.01.2016

Andre partnere

Gunnar Gunnarsson Institute

St Andrews University