Tilbake til ditt søk

Cross Motion

Prosjektet skal legge til rette for mer samarbeid mellom digitale innholdsprodusenter og andre sektorer, som for eksempel helse, utdanning og reiseliv. Et slikt samarbeid skal legge til rette for “kryssinnovasjon” som kobler kunnskap og kompetanse i kreative industrier med behovene innen helse-, utdannings- og reiselivssektoren. Målsettingen er å skape nye markeder og inntektsstrømmer for den digitale industrien i Østersjøregionen, samt kostnadseffektive og sosialt verdifulle løsninger for andre sektorer.

Cross Motion er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR).

 

Norsk prosjekteier

Universitetet i Oslo - institutt for medier og kommunikasjon

Kontakt

  • Elisabeth Quarré Eggen

    Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon

    22 85 04 09

    Send e-post

Prosjektperiode

01.03.2016 - 28.02.2019

Budsjett

Norske IREG-midler: 334 050 EUR

Totalt: 2 927 950 €