CleanShip

Prosjekt med 21 formelle partnere og 16 assosierte partnere i Østersjøen-området som arbeider med strategier og konkrete tiltak for å gjøre skipstrafikken mer miljøvennlig.

Norsk prosjekteier

Norges Rederiforbund

Prosjektperiode

11.06.2010 - 10.09.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 641 050 Kjell

Total: 2 982 060 €

Andre partnere

Oslo havn
Maritime Institute in Gdańsk (MIG)
Klaipeda Science and Technology Park (KSTP)
Klaipeda University
State Enterprise Klaipeda State Seaport Authority
Environmental Development Association (EDA)
Latvian Maritime Association (LMA)
Skaane County
Baltic Sea Forum
Public Utility Lübeck
Rostock Port
City of Hamburg
Baltic Energy Forum
Port of Kalundborg
Port of Tallinn
Port of Turku
Port of Helsinki
Ports of Stockholm
Municipality of Trelleborg