Circular Ocean

Gjennom prosjektet skal samarbeidspartnere fra England, Skottland, Danmark, Irland og Norge etablere en arena for sirkulær økonomi knyttet til marint avfall.

Circular Ocean skal gjøre en av de største utfordringene i våre havområder til en ressurs for bedrifter og lokalsamfunn langs kysten. Marint avfall er et enormt problem for kystregionene i Nordlig Periferi og Arktis. Gjennom prosjektet Circular Ocean skal prosjektpartnere fra Storbritannia, Danmark, Irland og Norge synliggjøre hvordan søppelet faktisk kan være en ressurs og åpne nye muligheter, både for miljøet, næringslivet og fremtidens arbeidsplasser.

Se mer i videoen under:

Norsk prosjekteier

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNO)

Prosjektperiode

01.10.2015 - 30.09.2018

Budsjett

Total: 1 472 216 €

Prosjektnettside

http://www.circularocean.eu/

Andre partnere

Nofir AS

Macroom E Enterprise Centre

CfSD

ARTEK