Plast er en alvorlig trussel mot sjøfuglbestanden i nordatlanteren

Forskningen er finansiert av Interreg-prosjektet Circular Ocean, og består av innsamlet data fra alle kjente studier som rapporterer forekomster av sjøfugl og plastinntak i Nord-Europa, Skandinavia, Russland, Grønland, Svalbard, Færøyene og Island er tatt med i forskningen. Rapporten fra forskningsprosjektet er nedslående:  74% av de 34 sjøfuglartene som er undersøkt hadde inntatt plast.

En av forskerne som jobbet med prosjektet var Dr Nina O’Hanlon, sjøfugløkolog ved det Thurso-baserte miljøforskninginstituttet.

– Marin plastforurensning er et økende, globalt miljøspørsmål som utgjør en stor trussel mot det marine biologiske mangfoldet. Produksjonen av plast fortsetter å stige og millioner av tonn havner i havet hvert år. Sjøfuglene kan innta plast, bli viklet inn i det eller innlemme det i sine reir. Dette forårsaker negative konsekvenser for reproduksjon og overlevelse, forklarer hun.

Dr. O’Hanlon forklarer videre at det i det nordøstlige Atlanterhavet, et område av internasjonal betydning for sjøfugl, har det vært liten innsats for å bedre forstå hvordan marint plastavfall påvirker ulike sjøfuglarter over tid.

– Vi vet faktisk lite om den nåværende forekomsten av inntak av plast hos mange arter. Som for eksempel havelle og lundefugl, som er globalt truet. Bare 49% av de 69 artene som er vanlige i regionen har blitt undersøkt for inntak av plast. Vi mener at det er viktig å ha en multi-jurisdiksjonell, samordnet og samarbeidende innsats for å få en mer omfattende forståelse av dette viktige problemet.

I jakten på innovative og bærekraftige løsninger for marint plastavfall, forsøker Circular Ocean-prosjektet å inspirere bedrifter og gründere til å realisere de skjulte mulighetene for kasserte fiskenett og tov i NPA-regionen (Northern Periphery & Arctic). Denne forskningsrapporten er skrevet av Circular Oceans prosjektpartnere ved University og the Highlands and Islands, sammen med RSPB-senter for konserveringsvitenskap ved University of Highland College og UHIs miljøforskningsinstitutt.

Rapportene kan leses her.