Tilbake til ditt søk

CINE

CINE er et digitalt samarbeids prosjekt mellom 9 partnere og 10 tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland. Gjennom prosjektet ser man blant annet på hvordan VR (virtual reality) og AR (augmented reality)-teknologi kan benyttes til å ivareta og formidle kulturhistorie.

Norsk prosjekteier

Museum Nord

Prosjektperiode

31.08.2017 - 30.08.2020

Budsjett

Totalt: 1 997 350 €

Øvrige partnere

Institutt for media og kommunikasjon, UiO

Aurora Borealis Multimedia AS

Donegal County Museum

Gunnar Gunnarsson Institue

Locatify

The University Court of the University of St. Andrews

Timespan – Helmsdale Heritage and Arts Society

Ulster University, Londonderry