CINAI

Norsk prosjekteier

Stiftelsen Østfoldforskning

Kontakt

  • Ramstad Johansen, Frode

Prosjektperiode

01.09.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1481600 Kjell

Total: 291266 €