CIFA

CIFA skal støtte oppunder nyetablerte bedrifter slik at disse kan stå bedre rustet til for den avgjørende vekstfasen. Prosjektet har stort fokus på grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Norsk prosjekteier

Connect Norge

Prosjektperiode

01.10.2010 - 30.06.2013

Budsjett

Total: 1.982.734 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

CONNECT Nord-Norge
Origo Nord AS
ProBarents AS
Kunnskapsparken Nord AS
Forskningsparken I Narvik AS
Vesterålen Grundehage AS
Kunnskapsparken Bodö AS
CONNECT Norr:s företagarnätverk (Sverige),