CEREAL

Prosjektet skal bidra til økt kornproduksjon i programområdet, i tillegg til å øke verdien av produkter som bruker korn som råstoff. Gjennom CEREAL skal partere i Island, Canada, Færøyene, Skottland og Norge stimulere til at flere bønder dyrker korn til fôr-, malt- og melproduksjon, samt legge til rett for produksjon av produkter av høyere verdi, som såkorn, mat og drikke. Gjennom å styrke hele produksjonskjeden skal prosjektet øke lønnsomheten i landbruket og blant andre små og mellomstore bedrifter.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO

Prosjektperiode

01.06.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Total: 833 802 €

Andre partnere

Agricultural University of Iceland (IS)

Forestry and Agrifoods Agency, Government of Newfoundland and Labrador (CA)

The Agricultural Agency (FO)

University of the Highlands and Islands (UK)