BusK

BusK er et prosjekt som utvikler planleggingsverktøy for arealbruk og naturressursstyring. Prosjektet ser på flere landområder og naturressursbruk som skogbruk, reindrift, landbruk, gruvedrift, turisme og rekreasjon. Resultatene vil øke kapasiteten til fjerntliggende og tynt befolkede lokalsamfunn i bærekraftig miljøledelse ved å involvere alle interessenter i arealplanlegging og beslutninger om naturressursbruk

Norsk prosjekteier

UiT

Prosjektperiode

31.05.2016 - 30.05.2019

Budsjett

Total: 1 903 536 €

Andre partnere

City of Rovaniemi

Dimenteq

Greenland Institute of Natural Resources

Metsähallitus

National University of Ireland

Qeqqata Municipality

Swedish University of Agricultural Sciences

UiT

University of Faroe Islands

University of Iceland

University of Lapland