Business through network

Prosjektet har som mål å utvikle samarbeidet i kreative næringer i grenseregionen for å styrke konkurransekraften mot et internasjonalt marked. Prosjektet tar utgangspunkt i det tidligere Interreg-samarbeidet og nettverket GränsEraser (2009-2012) og den infrastruktur som er bygget opp i Fyrbodal.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.11.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 495.654 Kjell

Total: 262726 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Innovatum AB