Business Network over the Northern Borders

Projektet kommer att bidra till:
• Ökade affärsförbindelser och utvidgade marknader för små- och medelstora företag på de nordligaste gränsområdena
• Ökad kompetens i gränsöverskridande handel hos regionens företag och hos kommunala näringslivsavdelningar och –bolag
• Förstärkta näringslivsinriktade nätverk mellan länderna

Norsk prosjekteier

Karasjok kommune

Prosjektperiode

01.11.2009 - 30.04.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 575.000 Kjell

Total: 256 500 €

Mer om prosjektet