BSR Stars S3

Prosjektet BSR Stars S3 har som målsetting å utvikle kompetanse og kapasitet til regionale innovasjonsaktører, slik at vi bedre kan implementere sin regionale smart spesialiseringsstrategier (S3). Særlig fokus vies mot SMB sektoren. Introduksjonen av smart spesialiseringkonseptet har utfordret europeiske regioner til å utvikle innovasjonsstrategier basert på egne sterke områder og konkurransefortrinn.

Prosjektet fokuserer på tverrfaglig Smart spesialiserinssamarbeid, spesielt rettet mot  bioøkonomi og sirkulær økonomi med bruk av digital økonomi som sterk bidragsyter. Gjennom prosjektet vil et stort antall SMB bedrifter bli engasjert, de vil få hjelp av internasjonale veiledere og få tilgang til testfasiliteter mm.

Baltic Institute of Finland er prosjektleder (leadpartner), de øvrige partnerne er fra Norge, Danmark, Finland , Litauen og Sverige. Prosjektet har i tillegg 8 assosierte partnere  bl.a. Innovasjon Norge sentralt samt fire nasjonale departement og Hamburg by.  Omsøkt budsjett er 3,6 mill. Euro, hvor Trøndelag fylkeskommunes andel er 181 500 Euro. Her kan det legges til at det vil bli budsjettreduksjoner.

BSR Stars S3 er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR).

Norsk prosjekteier

Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

  • Per Erik Sørås

    Trøndelag fylkeskommune

    906 12 450

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 30.06.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 90 753,75 EUR

Total: 3 618 958 €