BSR InnoShip

BSR InnoShip fokuserer på miljøvennlig og bærekraftig utvikling av en effektiv skipsfart og maritim industri. Prosjektet har 19 partnere og 24 assosierte partnere fra det pan-baltiske området , inkludert Russland.

 

Norsk prosjekteier

Meteorologisk institutt

Prosjektperiode

11.06.2010 - 10.09.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1 677 857 Kjell

Total: 3 621 450 €

Andre partnere

The Baltic Institute of Finland
Finnish Meteorological Institute
University of Turku, Centre for Maritime Studies
Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat/city of Turku
Kymenlaakso University of Applied Sciences
Klaipeda University
State Enterprise Klaipeda State Seaport Authority
Estonian Environmental Research Center
Maritime University of Szczecin
Polish Register of Shipping
City of Mariehamn
Baltic Institute of Marketing, Transport and Tourism at the University of Rostock
Environmental Protection and Safety in Shipping non-profit Ltd.
Latvian Maritime Academy (LMA)
Maritime Development Center of Europe
Chalmers University of Technology
Södertörn University