BSHR HealthPort

BSHR HealthPort skal bidra til å redusere tverrsektorielle mangler i helsevesenet gjennom å involvere regionale nøkkelaktører i innovasjonskjeden for utvikling av helsetjenester.

Norge har interesse i prosjektet gjennom Medcoast Scandinavia, der Akershus og Østfold fylkeskommuner er medlem, og hvor Oslo Teknopol er sekretariat.

Prosjektperiode

17.09.2010 - 16.12.2013

Budsjett

Total: 2 494 460 €

Andre partnere

Medcoast Scandinavia
North Denmark Region
Oulu Innovation Ltd.
Entrepreneurship Development Centre for Biotechnology and Medicine
BioCon Valley
Turku Science Park
Baltic Centre for Biotechnology and Innovative Diagnsotics Ltd «BioBaltica»
Institute of Biotechnology