Blikket mot Nordkalotten

Mellomfolkelig samarbeid om en Nordkalottkonferanse som skal drøfte hvordan man kan utvikle en allsidig beredskap for å ta imot nye arbeidstakere og innflyttere til regionen. Temaet er aktuelt i lys av store investeringsplaner innen basisindustrien.

Norsk prosjekteier

Nordisk informasjonskontor

Prosjektperiode

01.06.2009 - 31.05.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 55.000 Kjell

Total: 166.400 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Föreningen Norden Norrbotten