Bitstream II

Bitstream II – Digitalisering gjennom prosess- og tjenesteinnovasjon

I møte økende digitalisering utvikler prosjektet verktøy, retningslinjer og metoder for innovativ virksomhetsutvikling i offentlig sektor. Prosjektets mål er å utvikle en langsiktig og robust innovasjonkapasitet, mer effektiv organisering og virksomhetsutvikling tilpasset en digitaliseringen av offentlig sektor.Deltakerne i prosjektet skal utvikle et visuelt beslutningsverktøy, praktiske retningslinjer for organisering av innovativ virksomhetsutvikling, en metode for evaluering av potensielle e-løsninger samt en metode for inkluderende digital innovasjon.

Norsk prosjekteier

Nord Universitet

Prosjektperiode

01.06.2016 - 31.05.2019

Andre partnere

Umeå kommune (SE), Norsjö kommun (SE), Åsele kommun (SE), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Nord universitet (NO), Bodø kommune (NO), Statens Innkrevingssentral (NO), Hemnes kommune (NO)