Tilbake til ditt søk

BIstand til nordiske bier

Biene utfører viktige tjenester for økosystemet, først og fremst ved pollinering av ville vekster og nyttevekster. Det er stor sannsynlighet for at ulike nordiske bieraser og underarter tambier har tilpasset seg lokalt i forhold til klima og miljø, men mesteparten av denne kunnskapen hviler i dag på antagelser og trenger å underbygges vitenskapelig. Prosjektets hovedmål er å sammenligne den nordiske biens (Apis mellifera mellifera) motstandsdyktighet og tilpasningsgrad sammen med andre tambier. Dette skal gjøres parallelt på gårder i både Sverige og Norge.

Norsk prosjekteier

Norges birøkterlag

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norske IREG-midler: 129 125 NOK

Totalt: 773 957 €

Øvrige partnere

Skövde høyskole

Göteborgs universitet

Umeå universitet

NordBi