BioSirk – Sirkulær økonomi

BioSirk er et grenseoverskridende prosjekt om foredling av trevarer, som en ressurs for regional bioøkonomi.

Kunnskapsspredning innenfor de deltagende regionene skal generere ideer som igjen kan bli til nye produkter, tjenester og arbeidsmuligheter.

Norsk prosjekteier

OsloMet

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 200 000 EUR

Total: 1 381 942 €