BGLC News

Det skal gjøres ved bedre planlegging, bruk og utnyttelse av infrastrukturen i Bottenhavs Corridor, ved å praktisere grønn korridor-konsepter, fremme enkle inter-modale løsninger og økt samarbeid mellom samfunn, industri, transport og logistikkinteressenter. ‘

Prosjektet gjennomføres gjennom 4 sammenkoblede tematiske arbeidspakker: grønn korridorkonseptet, logistikk, noder og terminaler, logistikk-kjeder og transportflyt, økonomiske konsekvenser av infrastruktur på regionalt og industriell vekst og Bottenhavs transportstrategi og interessent-samarbeid.

Prosjektet omfatter partnere fra Sverige, Finland, Norge, Tyskland og Polen.

Prosjektperiode

09.06.2011 - 08.03.2014

Andre partnere

Norske partnere:
Futurum AS
Nordland fylkeskommune
Bodø havn
Mosjøen havn

Andre:
Region of Västerbotten, Norrtåg Economic Association, County Administrative Board of Norrbotten, City of Umeå, City of Sundsvall, Region of Jämtland, Region of Gävleborg, The Swedish Transport Administration, Ministry of Transport and Communications, City of Tampere, The Council of Tampere Region, City of Oulu, Uusimaa Regional Council, Joint Authorithy of Kainuu Region, Port of Kokkola, Port of Pori, Luleå University of Technology, Örebro Regional Development Council, Region Blekinge, Ministry of Energy, Infrastructure and State Development Mecklenburg-Vorpommen, Rostock Port, Municipality of Gdynia, Royal Institute of Technology, Council of Oulu Region.