Bevaring av militærhistorisk arv

Målet med forstudien er å skape forutsetninger for å opprette og gjennomføre en felles hovedsøknad med partnere fra Sverige og Norge. Det er også en forhåpning om at en organisasjon i Finland kan være partner i hovedprosjektet.

 

Norsk prosjekteier

Norsk luftfartsmuseum

Prosjektperiode

01.12.2010 - 30.04.2011

Budsjett

Total: 18200 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norsk luftfartsmuseum