Besöksnäringen 2.0

Besøksnæringen 2.0 – holdbar turisme i grenseregionen

Holdbar utvikling er vår tids største utfordring. Prosjektet Besøksnæringen 2.0 møter aktørenes behov for å bygge kompetanse, forsterke innovasjonskraften og knytte sammen grenseregionenes aktører til en bærekraftig destinasjon.

I prosjektet skapes koblinger mellom besøksnæringen, IKT-næringen, akademia, offentlig sektor og befolkningen, lokalt og grenseregionalt. Gjennom nye samarbeid på tvers av kompetanser og erfaring, ønsker prosjektet å bistå til nytenkning og innovasjon på et nivå som de små og mellomstore aktørene i vår grenseregion kan lære av og implementere.

Se egen sak om prosjektet her:

Skal løfte turistnæringen på begge sider av grensen mellom Sverige og Norge

Norsk prosjekteier

Visit Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 4357234 NOK

Total: 1 217 114 €

Andre partnere

Viken fylkeskommune
Inspriria Science Center
Destinasjon Halden
Isarpsborg
Visit Indre
Rakkestad næringsforening
Eventwood
KulturIT
Østfoldmuseene
Halden Kommune
Marker Kommune
Rakkestad Kommune
Sarpsborg Kommune
Viken Fylkeskommune
Visit Østfold
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund