BERAS IMPLEMENTATION

Prosjektet er basert på resultatene fra tidligere samarbeidsprosjekt (BERAS 2003-2006) som peker på at økologisk landbruk basert på lokale fornybare ressurser redusere tilføreselen av nitrogen og fosfor til Østersjøen.

Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Oikos (landsorganisasjonen for økologisk mat og landbruk) deltar som assosierte partner ei prosjektet.

Norsk prosjekteier

Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

11.06.2010 - 10.09.2013

Budsjett

Total: 4 517 130 €

Prosjektnettside

http://www.jdb.se/beras

Andre partnere

The Biodynamic Research Institute
Södertälje Kommun
Mtt Agrifood Research Finland
Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Uusimaa
Institute of Finnish Environment
ProAgria Association of Rural Advisory Centres – ARAC
Estornia University of Life Science
Estonian Organic Farming Foundation (EOFF)
Latvian Rural Advisory and Training Centre
Lithuanian University of Agriculture
Baltic Foundation HPI
Municipal Council of Kaunas District
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Reserach Institute, PL
Polish Ecological Club in Krakow, City of Gliwice Chapter
Independent Autonomous Association Of Individual Farmers «Solidarity»
Swedish Rural Economy and Agricultural societies, Kalmar
Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research
The Ecological Council
International Public Association of Animal Breeders «East-West» (IPAAB)
Swedish Rural Network
Swedish Rural Economy and Agricultural societies, Gotland
University of Helsinki, Department of Agriculture Science
Pomeranian Agricultural Advisory Center