Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi (forstudie)

Målsettingen med forprosjektet er å avklare grunnlag og strategi for et senere hovedprosjekt som skal styrke kompetansen innen innovasjon, produktutvikling og merkevarebygging i samisktilknyttet næringsaktivitet. Forprosjektet gjennomføres i samarbeid med Svenska Samernas Riksförbund, Umeå.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Harstad

Prosjektperiode

10.06.2009 - 10.12.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 150 000 Kjell

Total: 50 400 €

Mer om prosjektet