Bedriftsaksellerator i Nord

Samarbeid mellom Connect Nord-Norge og Connect Nord-Sverige for å avklare innhold, omfang og forankring av et Interreg-samarbeid om etablering av et grenseoverskridene bedriftsutviklingskonsept kalt ”Business Accelerator”. I utgangspunktet er siktemålet å få etablert et samarbeid som vil omfatte flere Interreg-områder i Norge og Sverige.

Norsk prosjekteier

Connect Norge

Prosjektperiode

01.05.2010 - 30.08.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 80.000 Kjell

Total: 24.456 €

Andre partnere

Connect Nord-Sverige