BalticDEAL

Prosjektets strategiske målsetninger er på en kostnadseffektiv måte å forbedre miljøtilstanden i Østersjøen gjennom reduksjon i næringssalterfra landbruket, uten å svekke konkurranseevnen eller produksjonen.

Norsk landbruksrådgiving er assosiert partner i prosjektet.

 

Prosjektperiode

11.06.2010 - 10.09.2013

Budsjett

Total: 4 717 870 €

Andre partnere

The Federation of Swedish Farmers
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners MTK
Rural Development Foundation
Lithuanian Agricultural Advisory Service
Agricultural Advisory Centre in Brwinow Branch Office in Radom
The Danish Agricultural Advisory Service, National Centre