Astacus

Astacus skall bidra till långsiktigt bevarande och skydd av flodkräftan som art. Astacus vil forhindre krepsepestutbrudd og begrense eventuelle skadevirkninger av slike utbrudd. Stärkta flodkräftbestånd skall ge ökade intäkter för fiskerättsägare och landsbygdsboende. Mål: Utvikle tiltaks/handlingsplaner (informasjon, lovverk, fiskestopp, forvaltningm.m.) for å beskytte edelkreps. Handlingsplanen skal kunne virke på tvers av landegrensene og offentlige sektorer. Handlingsplanen skal også håndtere skyddeområde med blandbestand og forventende pestutbrudd. Astacus skal forsterke edelkrepsbestanden ved å øke kunsskapen om flodkräfta, tilbasse regelverket, forbedre vannkvalitet, återetablere og forsterke forsvunna eller forsvagade bestånd.

 

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2003 - 28.02.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 242500 Kjell

Total: 63600 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.havass.no