Astacus – norsksvensk kjerneområde for kreps

Astacus vil forhindre nye signalkrepsbestand og krepsepestutbrudd samt begrense eventuelle skadevirkninger av krepsepestutbrudd. Stärkta flodkräftbestånd skall ge ökade intäkter för fiskerättsägare och landsbygdsboende. Utvikle tiltaks/handlingsplaner (informasjon, lovverk, fiskestopp, forvaltningm.m.) for å beskytte edelkreps. Handlingsplanen skal kunne virke på tvers av landegrensene og offentlige sektorer. Handlingsplanen skal også håndtere skyddeområde med blandbestand og forventende pestutbrudd. Astacus skal forsterke edelkrepsbestanden ved å øke kunskapen om flodkräfta, tilbasse regelverket, forbedre vannkvalitet, återetablere og forsterke forsvunna eller forsvagade bestånd.

 

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2003 - 29.02.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 242500 Kjell

Total: 63600 €