Astacus III Avslutning

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1150000 Kjell

Total: 395115 €