Astacus II

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2004 - 30.04.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 543750 Kjell

Total: 127597 €