Arctic Fox Together

I prosjektet Arctic Fox Together skal partnerne jobbe over landegrensene for å skape bedre forutsetninger for fjellreven. Prosjektet støttes av et bredt utvalg av deltagende forskningsinstitusjoner med sterk faglig forankring til fjellrev. Prosjektet skal utarbeide en regional forvaltningsplan basert på myndighetenes retningslinjer for å styrke forvaltningen på hele Nordkalotten.

Prosjektet skal i tillegg styrke almenhetens kunnskap om fjellrevens situasjon og gjøre arten til et symbol på viktigheten av biologisk mangfold. Denne delen av arbeidet skal blant annet endre holdninger blant besøkende i et sårbart fjellmiljø.

Arctic Fox Together har også ambisjoner om å bli et forbilde for forsknings- og forvaltningssamarbeid mellom tre land.

Norsk prosjekteier

NINA

Prosjektperiode

01.01.2017 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 140 146 €

Total: 1 279 202 €

Andre partnere

Metsähallitus

Stockholms universitet