Arctic Energy

Low-Carbon Self-Sufficient Community – Arctic Energy

 

På lang sikt vil prosjektet bidra til at småsamfunn i arktiske strøk kan bli selvforsynte med fornybar energi. Dette skal prosjektet bidra til gjennom:

  • Å utvikle og teste en metode for simulering av selvforsynt, karbonnøytral og fornybar energiproduksjon i arktiske strøk.
  • Å implementere simuleringsmetoden som et verktøy for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i prosjektområdet
  • Å bygge kompetansenettverk mellom SMBer og forsknings- og utviklingsaktører

Prosjektet skal munne ut i et testet og implementert simuleringsverktøy som gjør det mulig å modellere og optimalisere fornybar energiproduksjon allerede på planleggingsstadiet. Simuleringsverktøyet skal gjøre det mulig å måle energiproduksjonens effekter på miljø, økonomi og samfunn, og sammenligne med andre energikilder. Dette vil gi mer effektiv energiproduksjon både økonomisk og miljømessig, og vil gjøre det lettere å planlegge en overgang til fornybare energikilder.

Norsk prosjekteier

NORUT Narvik AS

Prosjektperiode

01.01.2016 - 29.06.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 700 000 Kjell

Total: 1 316 127 €

Andre partnere

NORUT Narvik AS – norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

UiT – Norges arktiske universitet

Luleå Tekniska Universitet

Lapland University of Applied Sciences

Centria University of Applied Sciences