Arbeidsmarked og kultur i grensebygder

Norsk prosjekteier

Lierne kommune

Kontakt

  • Fagerli, Karl Audun

Prosjektperiode

01.01.2002 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 469863 Kjell

Total: 98671 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.lierne.kommune.no