APP4SEA

APP4SEA er et transnasjonalt kompetanseprosjekt hvor målet er å styrke beredskapen ved oljeutslipp, samt øke bevisstheten overfor innbyggere vedrørende rutiner ved et eventuelt oljeutslipp.

Norsk prosjekteier

Meterologisk Institutt

Prosjektperiode

01.05.2017 - 30.04.2020

Budsjett

Total: 1 414 143 €

Andre partnere

Finnish Environment Institute North Highland College UHI Norwegian Meteorological Institute University of Iceland