AnimalSense

Prosjektet skal etablere et kompetansesenter i Botnia-Atlantica-regionen innen teknologi for datainnsamling fra dyr. Ved å koble aktører fra teknologi- og jordbruksforskning med næringslivsorganisasjoner skaper prosjektet nye muligheter for å løse spesifikke utfordringer for sektoren.

AnimalSense er delt inn i tre delprosjekter:

  • Utvikling, testing og evaluering av system for å redusere antallet reinpåkjørsler langs vei og jernbane.
  • Systemer for posisjonering og aktivitetsmåling av dyr i driftsbygninger.
  • Teknologi for datainnsamling

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Prosjektperiode

01.09.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 443 186 EUR

Total: 1 577 466 €

Andre partnere

Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Samernas Riksförbund, Centria, ProAgria, Ildgruben reinbeitesdistrikt, Statens Vegvesen, Saltfjellet reinbeitesdistrikt, Biocontrol, Telespor