Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage – Adapting northern cultural heritage to environmental impact of climate change through through community engagement and informed conservation planning

Prosjektet skal utvikle en programvareplattform og nettverk for vurdering av miljørisikoer ved steder med kulturhistorisk verdi. Dette skal gjøre beslutningstakere og interessentgrupper i stand til å identifisere og iverksette vernetiltak.

Dette er et forprosjekt som skal legge grunnlaget et hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Riksantikvaren

Prosjektperiode

15.06.2016 - 30.11.2016

Budsjett

Total: 44 943 €

Andre partnere

Swedish National Heritage Board