ACoRDi (forprosjekt)

Formålet med forstudien er å skape en handlingsplan som skal brukes for å øke studentenes mobilitet i vår nordlige region, med sikte på å øke samarbeidet mellom bedrifter och universitet. Målet med forstudien er å studere behovet hos bedrifter og servicesektoren for å finne hvilken type hjelp bedriftene trenger innnenfor produktutvikling, markedsføring og rekruttering. Videre skal en handlingsplan legges fram for det internasjonale prosjektpartnerskapet mellom universitetene, bedriftene og servicesektoren i regionen.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

01.01.2014 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 24648 €