Academic North

«Academic North» arbeider både med å hjelpe akademikere med å finne relevant arbeid, og bidrar til rekrutering av kompetent arbeidskraft til nordområdene. Dette gjelder særlig for IKT-bransjen, hvor behovet er stort for hele Norden. Prosjektet forventes å resultere i en økning av akademisk og sosial mobilitet, samt utvide og styrke arbeidsnettverket i nordlige deler av Norge, Sverige og Finland.

På denne måten skal den akademiske sårbarheten minskes. Samtidig vil sysselsettingen, velferden og regionens attraktivitet økes.

 

 

Norsk prosjekteier

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Budsjett

Norsk bidrag: 49 286 EUR

Total: 283 314 €

Andre partnere

Oulun Yliopisto

LTU