Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS)

Interreg Sverige-Norge skal redusere nasjonsgrensens barriereeffekter og utvikle grenseregionens samlede ressurser. Grenseregioner er ofte utenfor sentrum og har en overvekt av næringer som over tid har sysselsatt færre mennesker så som primærnæringer og industri.

Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) er en grenseoverskridende satsing på musikk og mediasektoren, som er næringer i vekst.

Grenseregionene i Indre Skandinavia har fortrinn i satsingen på musikk ved at samarbeid mellom høgskoler og universitet er godt etablert mellom fylkene på det indre Østlandet, Värmland og Dalarna.

Grenseregionene i partnerskapet Indre Skandinavia har med unntak av Akershus fylke relativt lite forskning. I Music Innovation Network Inner Scandinavia inngår musikkstudiene ved Høgskolen i Hedmark og Karlstads Universitet forskningssamarbeid med globalt ledende kunnskapsmiljøer i musikkindustrien; New York University, Middle Tennessee State University, Salford University Manchester og University of Westminister London.

Det grensekryssende nettverket knytter sammen den norske og den svenske musikkbransjen med Karlstad, Arvika og Rena som geografiske støttepunkter. På tilvekstaksen Oslo – Stockholm blir Oslo-området tilgjengelig for svenske utøvere og Stockholm for norske utøvere i bransjens tre næringskjeder; innspilt musikk, livemarkedet og musikk i andre medier.

Prosjektet vil gjennom forskning, høyere utdanning og bedriftssamarbeid innen musikk og media, bidra til etablering av nye, internasjonalt orienterte næringer i grenseregionene.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark Campus Rena

Prosjektperiode

01.09.2015 - 30.08.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 310 000 Kjell

Total: 1 571 453 €

Prosjektnettside

http://www.mins.se/

Andre partnere

Hedmark Fylkeskommune

Karlstads Universitet

Region Värmland

Arvika kommune