ESPON: åpen utlysning – målrettede analyser

Open invitation to submit proposals for Targeted Analyses Policy makers may sometimes think that their territorial peculiarities prevent them from benefitting from the experience of others, facing similar challenges in…

ESPON: Entrepreneurial Regional Governance

Seminaret handler om «Entrepreneurial Regional Governance”. Offentlige/regionale myndigheter er ofte i en situasjon der de må fikse markedssviktene til fordel for innbyggerne. Seminaret vil hevde at myndighetene er i stand…