Bli med på Østersjøstrategiens 11. årskonferanse i Turku, Finland!

Østersjøstrategiens årskonferanse er en årlig idédugnad hvor EU-institusjoner, forvaltere og beslutningstagere, bedrifter, akademikere og andre med interesse for strategiens arbeid kommer sammen for å diskutere regionale utfordringer i Østersjøregionen, samt lære av hverandre og de gode eksemplene.

Arrangørene har så langt ikke kommet med informasjon om tema og program. Nærmere informasjon kommer fortløpende på strategiens hjemmeside, samt interreg.no.

Årets konferanse, som også markerte tiårsjubileet for strategien, gikk av stabelen i den gamle Hansabyen Gdansk i Polen. Tema i år var sirkulær- og delingsøkonomi som svar på demografiske utfordringer i regionen.

LES MER: Østersjøstrategien samlet 800 deltagere til stordugnad om en bærekraftig framtid 

LES MER: Lanserer raport fra Østersjøstrategiens årskonferanse

Om Østersjøstrategien
EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Gjennom strategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse grenseoverskridende utfordringer som regionen står overfor i dag.