Østersjøstrategien samlet 800 deltagere til stordugnad om en bærekraftig framtid

 

Adam Czerniak, sjefsøkonom og forskningsdirektør ved Polityka Insight gav en innholdsrik innføring i sirkulær- og delingsøkonomiske prinsipper

I 2009 gikk åtte land rundt Østersjøen sammen og etablerte Østersjøstrategien, EUs aller første makroregionale strategi. Målet var å skape en robust region og sikre bedre integrasjon mellom befolkningen i et område med sterke historiske og kulturelle relasjoner.

Ti år etter har Østersjøstrategien blitt et viktig instrument for å håndtere felles utfordringer i en region med 80 millioner innbyggere og en kystlinje på 8000 kilometer.

Pomorskie-regionen har stått som hovedarrangør for konferansen sammen med politiske nettverksorganisasjonen BSSSC (Baltic Sea States Sub-Regional Cooperation), hvor Norge har formannskap for inneværende periode.

HER kan du lese mer om konferansen.

Elżbieta Bieńkowska, EU-kommisær for industri, marked og SMB-er, og tidl. statsråd for regionalutvikling i Polen.

Lærer av hverandre
Tema for årskonferansen var sirkulær- og delingsøkonomi som svar på demografiske endringer. Sirkulærøkonomi handler om at ressurser forblir i økonomien lengst mulig og gjerne gjenbrukes til nye formål, mens delingsøkonomi er et prinsipp hvor man går sammen om å dele på økonomiske ressurser, ofte ved hjelp av digitale løsninger.

– Flere land har implementert sirkulærøkonomiske prinsipper i offentlig planlegging. Vi trenger gode systemer og finansieringsmodeller, men det handler også om kreative prosesser hvor vi finner nye og smarte måter å gjenbruke ressurser på og lære av hverandre, sa Adam Czerniak, sjefsøkonom og forskningsdirektør ved Polityka Insight, i sitt innledende foredrag om tematikken.

Trenger en grønn europeisk politikk
Marshal for Pomorskie-regionen, Mieczysław Struk, åpnet konferansen som samlet 800 deltagere fra en rekke land både i og utenfor Østersjøregionen.

– Vi trenger at politikere og beslutningstagere kommer sammen for å lære av hverandre og danne grunnlaget så resten av europas befolkning kommer med. Mange spør seg om det kanskje allerede er for sent. Jeg tror ikke det, men bærekraft må tydligere inn på agendaen i EU. Nylig fikk vi et nytt EU-parlament med mange nye politikere som har en tydelig grønn profil, men la oss også håpe at politikken blir tilsvarende grønn, sa Struk fra podiet.

– Alt startet med en drøm, men vi må drømme enda mer og større, sa Elżbieta Bieńkowska, EU-kommisær og tidl. statsråd i Polen.

Marshal for Pomorskie-regionen, Mieczysław Struk, åpnet konferansen.

Ungdommen må med
Flere av deltagerne påpekte også at alle må med i den sirkulær- og delingsøkonomiske dugnaden. Roger Ryberg, styreleder i BSSSC understreket hvor viktig det er at de unge tas med i diskusjoner og og beslutninger som påvirker deres fremtid.

– De unge må tas med i diskusjoner og beslutninger som påvirker deres framtid, sa Roger Ryberg i den innledende plenumssamlingen under Østersjøstrategiens årskonferanse.

– Vi er på overtid og kan bare skape endring sammen. For ti år siden satte vi oss et mål om å hindre at Østersjøen blir totalt ødelagt av marin miljøforurensning. Dessverre er vi ikke i mål enda. Skal vi nå våre mål må vi sørge for at alle blir med på dugnaden. Vi ser et stort engasjement fra ungdommen og de må både bli hørt og ta del i beslutningene. Et godt slagord som kommer fra den yngre generasjonen illustrerer dette: «Nothing about us without us», sa Ryberg til forsamlingen.

Østersjøstrategien går foran  
To dager med 21 workshops, en rekke inspirerende foredrag og paneldiskusjoner, nettverksbygging, samt demonstrering av de gode eksemplene på sirkulær- og delingsøkonomisk praksis, bidro til å skape en kreativ arene for hvordan strategien skal ta steget videre mot en grønn og bærekraftig framtid.

Flere av deltagerne vektla at Østersjøstrategien ikke kan løse de globale miljøutfordringene alene, men står i en unik posisjon til å gå foran og skape konkrete og varige resultater. Dette vil forhåpentligvis inspirere flere land og regioner til å gjennomføre sirkulær- og delingsøkonomiske initiativer. 

Les mer om Østersjøstrategien HER.