Lanserer rapport fra Østersjøkonferansens årskonferanse

Østersjøstrategiens årskonferanse er en årlig idédugnad hvor EU-institusjoner, forvaltere og beslutningstagere, bedrifter, akademikere og andre med interesse for strategiens arbeid kommer sammen for å diskutere strategiens virkemidler, samt lære av hverandre og de gode eksemplene.

Østersjøstrategien er EUs aller første makroregionale strategi. Da den ble lansert i 2009 var målet å skape en robust region og sikre bedre integrasjon mellom befolkningen i et område med sterke historiske og kulturelle relasjoner.

Tema forårets konferanse var sirkulær- og delingsøkonomi som svar på demografiske utfordringer i regionen. Sirkulærøkonomi handler om at ressurser forblir i økonomien lengst mulig og gjerne gjenbrukes til nye formål, mens delingsøkonomi er et prinsipp hvor man går sammen om å dele på økonomiske ressurser, ofte ved hjelp av digitale løsninger.

LES MER: Østersjøstrategien samlet 800 deltagere til stordugnad om en bærekraftig fremtid

LES MER: Hva vet du om Østersjøstrategien?

Sammenfatter de viktigste punktene i ny rapport
Arrangørene har nå publisert et sammendrag fra konferansen. Den tar blant annet for seg de viktigste temaene som ble diskutert, nøkkeltall, og deltagernes egne evalueringer av arrangementet.

Til sammen ble det gjennomført 5 paneldiskusjoner og hele 19 seminarer av 30 innkommende seminarforslag. Like viktig er de uformelle møtene på tvers av land, grenser og regioner og derfor hadde arrangørene lagt opp til dette gjennom en egen «nettverkslandsby».

Pomorskie-regionen har stått som hovedarrangør for konferansen sammen med politiske nettverksorganisasjonen BSSSC (Baltic Sea States Sub-Regional Cooperation), hvor Norge har formannskap for inneværende periode.

Elzbieta Bienkowska, EU-kommisær for internasjonalt marked, industri, entreprenørskap og SMB-er, argumenterte sterkt for at vi trenger en total transformasjon av økonomien.

Økonomisk transformasjon
Konferansen kickstartet med flere velkomsttaler fra en rekke toneangivende personligheter som har vært med på å forme strategien. Under åpningen fikk deltagerne et godt blikk på hva man har fått til gjennom ti år med Østersjøstrategien og veien videre for EUs aller første makroregionale strategi.

En av de var Elzbieta Bienkowska, EU-kommisær for internasjonalt marked, industri, entreprenørskap og SMB-er.

– Innen 2050 må vi ha en total transformasjon av økonomien, og strategien er et godt eksempel på hvordan man kan jobbe sammen. Tiårsjubileet representerer et skifte hvor vi må tenke på fremtiden, sørge for at vi har en ny handlingsplan og finansiering etter 2021, sa Bienkowska.

Martin Ociepa, statssekretær i det polske departementet for entreprenørskap og teknologi, snakket varmt om strategien som politisk instrument.

– I løpet av det siste tiåret med makroregionalt arbeid har vi sett et stort antall nye prosjekter innenfor flere sektorer som maritim økonomi, turisme og landbruk. Takket være strategien kan vi møte felles utfordringer som er for store for et enkelt land eller region, uttrykte Ociepa.

Sikre vekst og velstand i Østersjøregionen
Et viktig tema for konferansen var hvordan sikre videre vekst og velstand for Østersjøregionen. Normunds Popens, avdelingsdirektør ved DG REGIO sa fra podiet at Østersjøstrategien var den første strategien som vektla regionen som et eget funksjonsområde – en innovativ og banebrytende idé for ti år siden.

– Strategien ble etablert fordi Østersjøen var svært forurenset og krevde at de berørte landene jobbet sammen, sa Popens.

Ifølge Popens har sirkulærøkonomiske ideer en fantastisk kraft og mulighet til å skape et bedre liv for folk i regionen.

Paneldeltagerne i den etterfølgende debatten var enige om at man trenger mer innovasjon og nyskapende løsninger, men også at folk trenger en større forståelse av hva sirkulær- og delingsøkonomi er.

Jean-Pierre Halkin, leder av avdelingen for makro-regioner i DG REGIO, kunne lette på lokket og fortelle noen av innsatsområder som vil bli prioritert i EU-budsjettet for 2021-2027.

Fremtidens strategi
Konferansens avsluttende segment ble innledet av Jean-Pierre Halkin, leder av avdelingen for makro-regioner i DG REGIO (Directorate-General for Regional and Urban Policy) – Et organ som gir faglige råd til EU-kommisjonen.

Halkin kunne avsløre viktige prioriteringer for EU-budsjettet 2021 – 2027 som vil ha stor betydning or strategiens videre arbeid. Det kommende EU-budsjettet vil blant annet prioritere forskning, innovasjon og smart-spesialisering. Det vil også ha en tydelig grønn dimensjon, hvor klima, fornybar energi og ressurseffektivitet får en sentral plass.

På konferansens siste dag fikk deltagerne anledning til å reflektere over hva som blir viktig for de kommende årene. Østersjøstrategien har banet vei og bidratt til å skape en ny form for samarbeid i Europa, og strategien må holde fast på denne modellen. Ambisjonsnivået må fremdeles være høyt, og strategien må sørge for god planlegging og kommunikasjon.

Det var også stor enighet om at både språk og policyer må være tydelige og forbedres.

I forkant av Østersjøstrategiens tiende årskonferanse ble det også lansert tre rapporter som gir viktig innsikt i strategiens arbeid. De kan leses her:

No Time to Waste. Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region

Circular Baltic 2030. Circular economy in the Baltic sea region and Beyond.

Better together 10 years.