AR-teknologi gjør brukere til digitale detektiver

I årenes løp har store mengder historisk bildemateriell blitt digitalisert. Men hvordan kan digitale fotoarkiver gjøres mer tilgjengelig for publikum? Det er et av spørsmålene Interreg-prosjektet Cross Motion har sett på.

Cross Motion-prosjektet har jobbet med å tilrettelegge for økt samarbeid mellom digitale innholdsprodusenter og andre sektorer. Eksempelvis innenfor helse, utdanning og reiseliv. Et slikt samarbeid kan beskrives som «kryssinnovasjon», hvor kunnskap og kompetanse i kreative industrier kobles sammen med behovene i ulike sektorer. Den overordnede målsettingen i prosjektet har vært å skape nye markeder og inntektsstrømmer til den digitale industrien i regionen, samt utvikle kostnadseffektive og samfunnsnyttige løsninger for andre sektorer.

Cross Motion-prosjektet som nå er avsluttet, er en del av Østersjøprogrammet og er flaggskipprosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR).

HER kan du lese mer om prosjektet.

Gunnar Liestøl fra UiO leder det norske bidraget i Cross Motion.

Baner vei for AR-teknologi i reiselivet
Det norske prosjektbidraget har jobbet i skjæringspunktet mellom læring og turisme. En viktig del av arbeidet har konsentrert seg om hvordan historisk bildemateriell kan kobles opp mot turistindustrien og gjøres mer tilgjengelig for publikum ved bruk av AR-teknologi (Augmented reality) eller «utvidet virkelighet» som det kalles på norsk. Til forskjell fra VR-teknologi hvor man erstatter et synsinntrykk med et annet, legger man på et digitalt tilleggsinnhold oppå et annet bilde ved AR-teknologi. Gjerne levert direkte fra et kamera.

Professor Gunnar Liestøl ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, har stått i spissen for det norske bidraget.

– Mulighetsrommet for AR-teknologi er stort. Ved hjelp av teknologien kan man vise andre versjoner enn de man ser med det blotte øyet. Dette kan gjøres på tre måter: Enten ved å vise noe som er skjult, vise et fremtidsscenario – som for eksempel ved klimaendringer, eller ved rekonstruksjon av fortid og historiske hendelser, forteller Liestøl.

Gjenskaper estlandsk barokk-bydel
For å skape et godt og tilgjengelig bildeverktøy er design, teknologi og interaktivitet viktige stikkord. Cross Motion har blant annet utviklet og testet en ny bildeapp for utforsking av Raekoja-plassen i byen Narva i Estland. Appen benytter seg både av mobil AR-teknologi samt drar inn elementer fra spillverdenen. På denne måten utforsker Cross Motion mulighetsrommet som ligger i digitale løsninger.

Narva er Estlands tredje største by og har en lang og rikholdig historie. I århundrer har byen blitt dratt mellom svensk og russisk styre, og har alltid vært et viktig handelssentrum mellom øst og vest. Etter en storbrann i 1659 bygde svenskene opp byen i løpet av to tiår. På grunn av den korte byggetiden ble byen et av de viktigste eksemplene på nordisk barokkstil. Gamlebyen i Narva fremstod nærmest helt intakt helt fram til de siste krigsårene under andre verdenskrig, da byen ble bombet av både det tyske krigsmaskineriet og sovjetiske bombefly.

I dag står bare tre originale bygninger igjen, med det gamle rådhuset som det mest storslagne. Gamlebyen i Narva domineres nå av store sovjetiske leilighetsblokker som ble bygget under Khrusjtsjov-tiden.

Puslespill og «tampen brenner»
Selv om store deler av gamlebyen ikke eksisterer lengre, finnes det et rikt bildemateriell som forteller hvordan byen en gang så ut. Narva var et yndet fotoobjekt i mellomkrigstiden og dette bildemateriellet benyttes i appen.

Gjennom appen skal brukerne orientere seg rundt på Raekoja-plassen i hjertet av Narva. Ved første øyekast ser ikke plassen nevneverdig annerledes ut når man betrakter plassen gjennom kameralinsen, men når man begynner å bevege seg rundt kommer nye bygninger til syne som ikke finnes der i dag. Apputviklerne har identifisert de eksakte lokalitetene hvor flere historiske bilder har blitt tatt. Når brukerne nærmer seg dette punktet kommer bygningen mer og mer til syne – først litt uklar og fargeløs, men helt tydelig når man beveger seg inn til det eksakte punktet hvor bildet ble tatt.

Brukerne av appen må etter «tampen brenner»-prinsippet bevege seg rundt på Raekoja plassen for å finne rett bildeposisjon. I bakgrunnen ses leilighetsblokker bygget under Khrusjtsjov-tiden

Når alle bildeposisjonene er funnet, åpenbarer Raekoja-plassen seg i farger på mobilskjermen, akkurat som for 80-90 år siden. Da vil det også dukke opp animasjoner av mennesker, biler, hest-og kjerre og annet som definerte gatebildet i mellomkrigstiden. Man får også opp punkter man kan gå til for å lese mer om historiske hendelser, se bilder, utforske arkitektur og mer.

I tillegg til å basere seg på historiske bildekilder og AR-teknologi, har også analoge spillkonsepter vært en viktig inspirasjonskilde for appen. Brukerne får leke digitale detektiver ved å sette sammen bilder akkurat som i et puslespill. Samtidig er det også en variant av «tampen brenner», hvor man må bevege seg fysisk for å finne det «varme» stedet hvor bygningen åpenbarer seg. Beveger man seg lengre unna blir det «kaldt» og bygget forsvinner fra skjermen.

– Det unike med denne appen er at brukerne blir aktivisert og engasjert i historiefortellingen. Vi ønsket å lage en interaktiv app hvor man får et oppdrag som skal løses. Det krever mer av den enkelte. Man må sette sammen bit for bit for å få den store helheten, og den store belønningen er sluttbildet hvor man får se Raekoja-plassen i sin fordums prakt, sier Liestøl.

Når alle posisjoner er funnet kommer Raekoja-plassen til syne i farger slik den var for 80-90 år siden.

Inviterer til sluttkonferanse i Tallin
Cross Motion-programmet avsluttes i disse dager, men erfaringene fra prosjektet lever videre gjennom varige resultater.

21-22. februar inviterer prosjektpartnerne til avslutningskonferanse i Tallin under tittelen «Audio-visual and gaming industries innovating with other sectors». Her får deltagerne høre mer om hva Cross Motion har oppnådd i løpet av prosjektperioden. Gunnar Liestøl skal blant annet fortelle mer om hvordan AR-teknologi kan bidra til å formidle historie.

Se mer HER for påmelding og informasjon om konferansen.

Et flaggskip for digitalisering, innovasjon og kultur i Europa
Cross Motion er et flaggskipprosjekt for EUs strategi for Østersjøen. Gjennom strategien samarbeider EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også opp for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Teknologi og digitalisering kan bidra til å løse mange store utfordringer i forskjellige sektorer. På denne måten bidrar Cross Motion med innovative løsninger innenfor både helse, utdanning og reiseliv, som er en sentral målsetting i strategien.