Go back to events

Avslutningskonferanse i Cross Motion

Dato

Start: 21.02.19
Slutt: 22.02.19

Cross Motion er et flaggskipprosjekt under Østersjøstrategien. Prosjektet kobler sammen digitale innholdsprodusenter med andre sektorer som for eksempel helse, utdanning og reiseliv. Et slikt samarbeid skal legge til rette for «kryssinnovasjon» som kobler kunnskap og kompetanse i kreative industrier med behovene innen helse-, utdannings- og reiselivssektoren.

De siste tre årene har prosjektet bistått rundt 30 SMBs i ni land rundt Østersjøen med å utvikle tekniske løsninger for (for det meste VR og AR-teknologiske løsninger) for nevnte sektorer.

21-22 februar gjennomfører prosjektet sin sluttkonferanse I Tallin, Estland. Her vil deltagerne få presentert de konkrete tiltakene som har blitt til i løpet av prosjektperioden. Det blir også mange spennende foredrag og gode muligheter for nettverksbygging.

HER kan du lese mer om programmet.

Go back to events