Baltse@nior er et flaggskip for innovasjon og inkludering

Nær 20 prosent av befolkningen i EU er 65 år eller eldre. Til tross for at andelen eldre i befolkningen øker, er markedet for velferdsteknologi, tilpassede møbler, inventar og andre senior-produkter fortsatt underutviklet. Med økt fokus på teknologi og produktdesign tilpasset eldre, kan man øke både komfort og livsmestring i den raskest økende befolkningsgruppen i Europa.

Definerer behovene
I møte med denne samfunnsutfordringen har partnere fra ni land i Østersjøregionen gått sammen i Interreg-prosjektet BaltSe@nior. Aktørene fra Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Sverige og Norge representerer sentrale utviklingsmiljøer innen møbelproduksjon, robotikk, samfunnsfag, prosjektering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) er norsk partner. Prosjektet har blant annet som mål å gjøre det enklere for produktutviklere og bedrifter å utvikle og produsere tilpassede og «intelligente» møbler.

Etter oppstarten i 2016 samlet prosjektet helse- og livsstilsdata fra alle landene i Østersjøregionen for å skape et tydelig bilde av behovene blant de eldre. BaltSe@nior har også utviklet en unik alderssimulator og «senior-briller» som imiterer de fysiske begrensningene som gjerne inntreffer i moden alder. Gjennom prosjektet har samarbeidspartnerne også utviklet nye og unike produkter, som et speil som også viser meldinger og annen informasjon, falldetektorer og sensormatter for testing av madrasser. Både kunnskap og designverktøy skal gjøres tilgjengelig i en database, slik at designere og produktutviklere enklere kan sette seg inn  i de konkrete behovene for tilpasninger blant seniorene i samfunnet.

Slik fungerer alderssimulatoren. Video: BaltSe@nior

Anerkjennelse fra høyeste EU-hold
BaltSe@nior har allerede rukket å vekke oppmerksomhet langt utenfor målgruppen i Østersjøregionens møbelindustri. Tidligere i år har representanter fra prosjektet demonstrert kunnskap og løsninger under Stockholm Furniture & Light Fair og Milan Design Week, verdens desidert største messe for møbel- og interiørdesign.

Tidligere i sommer fikk også Corina Creţu, EU-kommisjonær for regional utvikling, stifte bekjentskap med prosjektet. I forbindelse med et besøk ved Tallinn University of Technology, fikk kommisjonæren lære om prosjektets målsettinger og resultater, inkludert en demonstrasjon av den unike alderssimulatoren. Creţu uttrykte stor interesse for prosjektet, og mener at partnerskapet er et godt eksempel på transnasjonalt samarbeid for å løse en viktig samfunnsutfordring i Europa.

Corina Creţu, EU-kommisjonær for regional utvikling, gjorde seg tidligere i sommer kjent med målsettinger og resultatene fra senior-samarbeidet i Østersjøregionen.

– Det er en enorm anerkjennelse som gir oss motivasjon til å jobbe enda hardere. Anerkjennelsen vi mottar bidrar sterkt til økt oppmerksomhet. Denne oppmerksomheten strekker seg langt forbi produsentene og helt ut til sluttbrukerne og de som tar vare på dem, journalister, interiørarkitekter, myndigheter og politikere. Slik bidrar prosjektet til at vi skritt for skritt gjør Europa til et bedre og mer inkluderende sted å leve for seniorene, sier dr. Beata Fabisiak, prosjektkoordinator i BaltSe@anior.

Et flaggskip for innovasjon og inkludering
BaltSe@nior er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøen. Prosjektet legger til rette for økt innovasjon og skaper synergier mellom tradisjonell industri og moderne IKT-virksomheten. Slik bidrar BaltSe@nior til å styrke konkurransekraften i regionen, som er en sentral målsetting i strategien.

LES MER: Hva vet du om Østersjøstrategien?