Let’s Communicate!

Let’s communicate! fungerer som den operative kommunikasjonsenheten for EUs Østersjøstrategi (EU Strategy for the Baltic Sea Region – EUSBSR). Prosjektets målsetting er å drive intern og ekstern kommunikasjon innenfor rammen av EUSBSR, blant annet gjennom drift og produksjon av innhold til strategiens ulike kommunikasjonskanaler:

Via disse kanalene publiserer Let’s Communicate relevant og oppdatert informasjon om utvikling, aktiviteter og resultater. Videre skal Let’s Communicate! bidra med støtte og kommunikasjonsverktøy til aktører som deltar i et gjennomføring av strategi og tilhørende handlingsplan innenfor rammen av EUSBSR.

Prosjektet skal i tillegg sikre at strategiens visuelle identitet blir brukt på alle kommunikasjonsflater. Prosjektet er satt sammen av nasjonale og transnasjonale partnere fra hele Østersjøregionen. Østlandssamarbeidet er norsk partner i Let’s Communicate! Prosjektet er finansiert med midler fra Interreg Østersjøprogrammet.

Du finner mer informasjon om Let’s Communicate! på strategiens nettsider. Generell informasjon og kontaktinformasjon rettet mot norske interessenter finner du her.

 

Norsk prosjekteier

Østlandssamarbeidet

Kontakt

  • Ann Irene Sæternes

    Østlandssamarbeidet

    +47 95 83 27 58

    +47 95 83 27 58

    Send e-post

Prosjektperiode

01.06.2016 - 30.04.2019

Budsjett

Total: 588 700 € €

Andre partnere

VASAB Secretariat (LV)
Pomorskie in the European Union Association (PL)
Baltic Development Forum (DK)
Eastern Norway County Network (NO)
Vilius Chamber of Commerce (LT)
Baltic Sea Forum (DE)
Associated partners:
Swedish Agency for Economic and Regional Growth (SE)
Baltic Sea Commission of CPMR
Estonian Ministry for Foreign Affairs (EE)